wpf770af5b.png
wp9be4f36c_0f.jpg
wp562273be.png
wp3083e913.png
wp9c4f368c.png
wp951c01b8.png
Aquatheek is onderdeel van NHV Financieringen BV
wp7772e3c7.png

wp97c19053.png

wp52a70e39.png

wp8ba5ac0e.png

wp6678f6b1.png

wpcb8cae59.png

wpeaacd2b6.png

wpfbb1882b.png
wpa847dd7f_0f.jpg
Wilt u contact met ons opnemen? Klik hier en laat het ons weten.
Hypotheek
Bij aquatheek.nl kunt u terecht voor de financiering van uw woonboot.
Aangezien wij met diverse banken samenwerken kunnen wij altijd een concurrerend
aanbod voor u maken.   
Dit voorbeeld betreft een niet-doorlopend krediet. Dit voorbeeld is een krediet op basis van
hypothecaire dekking. Afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, is het mogelijk dat u - om in
aanmerking te komen  voor het aangeboden  krediet- een kapitaalverzekering en/of overlijdens-
risicoverzekering af dient te sluiten

* Het hier genoemde percentage is de effectieve rente op maandbasis behorend bij het genoemde
(nominale) percentage (2,65%). De effectieve rente op maandbasis is inclusief 1% afsluitprovisie.

** Dit betreft de totale prijs van het krediet inclusief de hoofdsom over de gehele looptijd van
30 jaar. Deze theoretische uitkomst is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de
gehele looptijd. De werkelijke totale prijs van het krediet kan hier derhalve van afwijken.
wp672dcff7.png
Hoofdsom       Looptijd      Nominale      Effectieve     Brutolasten     Prijs van
                                    rente*         rente*          per maand      het krediet**  
Hypotheek voorbeeld
€ 200.000,00   30 jaar       2,60%         2,65%           € 433,00        € 356.000,00

€ 250.000,00   30 jaar       2,60%         2,65%           € 542,00        € 445.000,00

€ 300.000,00   30 jaar       2,60%         2,65%           € 650,00        € 534.000,00